1-800-800-898 1-800-800-898
instagram youtube

תלתלים רכים

וודאי שהשיער יבש ככל האפשר, סרקי אותו והתירי קשרים
אספי את החצי העליון של השיער. חלקי את החלק התחתון לקבוצות קטנות של 2-3 ס"מ.
החזיקי את קבוצת השיער ביד אחת וביד השניה סגרי את מיישר השיער על קבוצת השיער, קרוב ככל האפשר לקרקפת.
משכי את מיישר השיער בתנועה חלקה כלפי מטה, במקום הרצוי סובבי את המיישר סיבוב שלם ואז משכי את המיישר שוב בתנועה חלקה כלפי מטה.
המשיכי לעצב את השיער קבוצה אחר קבוצה עד להשגת הסגנון הרצוי.