1-800-800-898 1-800-800-898
instagram youtube

סגנון Flip In

 
וודאי שהשיער יבש ככל האפשר, סרקי אותו והתירי קשרים
אספי את החצי העליון של השיער. חלקי את החלק התחתון לקבוצות קטנות של 2-3 ס"מ.
החזיקי את קבוצת השיער ביד אחת וביד השניה סגרי את מיישר השיער על קבוצת השיער, קרוב ככל האפשר לקרקפת.
משכי את מיישר השיער בתנועה חלקה כלפי מטה, ולקראת קצוות השיער הטי את המיישר הטייה פנימהבצורה מעוגלת.
המשיכי לעצב את השיער קבוצה אחר קבוצה עד להשגת הסגנון הרצוי.